suds

Substantiv

Synonymer till suds

Ordet suds har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder suds inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till suds (inom generell)

Ordet suds inom vardagligt

Synonymer till suds (inom vardagligt)

Diskussion om ordet suds

suds

suds
sudsed
sudsed
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till suds (inom vardagligt)

Ordet suds har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom färg
generell
färg

Vad betyder suds inom generell, generell ?

wash in suds

Översättningar (inom generell)

Ordet suds inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till suds (inom färg)

Möjliga synonymer till suds (inom färg)

Diskussion om ordet suds