foam

Substantiv

Översättningar

Synonymer till foam

Ordet foam har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom häst
generell
häst

Vad betyder foam inom generell, generell ?

a lightweight material in cellular form; made by introducing gas bubbles during manufacture

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till foam (inom generell)

Ordet foam inom häst

a mass of small bubbles formed in or on a liquid

Översättningar (inom häst)

Synonymer till foam (inom häst)

Möjliga synonymer till foam (inom häst)

Diskussion om ordet foam

foam

foam
foamed
foamed
Verb

Översättningar (inom häst)

Synonymer till foam (inom häst)

Hur används ordet foam

  • "The river foamed"

Ordet foam har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder foam inom generell, generell, generell ?

make froth, become bubbly

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till foam (inom generell)

Möjliga synonymer till foam (inom generell)

Ordet foam inom bildligt

of liquids

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till foam (inom bildligt)

Möjliga synonymer till foam (inom bildligt)

Diskussion om ordet foam