spume

spumes
Substantiv

Översättningar

Vad betyder spume inom häst ?

foam or froth on the sea

Möjliga synonymer till spume

Diskussion om ordet spume

spume

spume
spumed
spumed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till spume

Diskussion om ordet spume