refuse

refuses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till refuse

Ordet refuse har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom slang
data
slang

Ordet refuse inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till refuse (inom data)

Möjliga synonymer till refuse (inom data)

Ordet refuse inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till refuse (inom slang)

Diskussion om ordet refuse

refuse

refuse
refused
refused
Verb

Översättningar (inom slang)

Synonymer till refuse (inom slang)

Hur används ordet refuse

  • "He refused my offer of hospitality"
  • "Several editors refused the manuscript"

Ordet refuse har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom lingvistik
juridik
generell
lingvistik

Ordet refuse inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till refuse (inom juridik)

Ordet refuse inom generell

show unwillingness towards

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till refuse (inom generell)

Möjliga synonymer till refuse (inom generell)

Ordet refuse inom lingvistik

refuse to accept

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till refuse (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till refuse (inom lingvistik)

Diskussion om ordet refuse