negate

negate
negated
negated
Verb

Översättningar

Synonymer till negate

Ordet negate har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet negate inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Ordet negate inom generell

prove negative; show to be false

Synonymer till negate (inom generell)

Uttryck till negate (inom generell)

Ord i uttryck för negate (inom generell)

Möjliga synonymer till negate (inom generell)

Möjliga synonymer till negate (inom generell)

Diskussion om ordet negate