brazen

brazen
brazened
brazened
Verb

Översättningar

Hur används ordet brazen

  • "brazen it out"

Vad betyder brazen inom generell ?

face with defiance or impudence

Diskussion om ordet brazen

brazen

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet brazen

  • "brazen arrogance"

Ordet brazen har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom slang
vardagligt
slang

Ordet brazen inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till brazen (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till brazen (inom vardagligt)

Ordet brazen inom slang

made of or resembling brass (as in color or hardness)

Översättningar (inom slang)

Synonymer till brazen (inom slang)

Möjliga synonymer till brazen (inom slang)

Diskussion om ordet brazen