brassy

brassier
brassiest
Adjektiv

Översättningar

Ordet brassy har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom slang
vardagligt
slang

Vad betyder brassy inom vardagligt ?

resembling the sound of a brass instrument

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till brassy (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till brassy (inom vardagligt)

Ordet brassy inom slang

tastelessly showy

Översättningar (inom slang)

Synonymer till brassy (inom slang)

Möjliga synonymer till brassy (inom slang)

Diskussion om ordet brassy