contravene

contravene
contravened
contravened
Verb

Översättningar

Synonymer till contravene

Ordet contravene har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet contravene inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till contravene (inom juridik)

Ordet contravene inom generell

Synonymer till contravene (inom generell)

Uttryck till contravene (inom generell)

Möjliga synonymer till contravene (inom generell)

Diskussion om ordet contravene