tripe

tripes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till tripe

Ordet tripe har 2 betydelser

  • Inom fiske
  • Inom mat
fiske
mat

Ordet tripe inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till tripe (inom fiske)

Möjliga synonymer till tripe (inom fiske)

Ordet tripe inom mat

lining of the stomach of a ruminant (especially a bovine) used as food

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till tripe (inom mat)

Diskussion om ordet tripe