scorn

Substantiv

Översättningar

Synonymer till scorn

Vad betyder scorn inom generell, generell, generell ?

Möjliga synonymer till scorn

Diskussion om ordet scorn

scorn

scorn
scorned
scorned
Verb

Översättningar

Hur används ordet scorn

  • "The professor scorns the students who don't catch on immediately"

Ordet scorn har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
norgespec
generell
vardagligt

Ordet scorn inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till scorn (inom norgespec)

Ordet scorn inom generell

Synonymer till scorn (inom generell)

Möjliga synonymer till scorn (inom generell)

Ordet scorn inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till scorn (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till scorn (inom vardagligt)

Diskussion om ordet scorn