förakt

föraktet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till förakt

Hur används ordet förakt

 • "Man anar skurar av telefonsamtal mellan breven, men de starkaste här är faktiskt de aldrig avsända – som ett från 1961 : ” Av alla de orättvisor och förolämpningar jag hittills varit utsatt för har de som du tillfogat mig varit de värsta – också för att jag inte kan bemöta dem med förakt eller likgiltighet, för att jag inte kan värja mig mot dem, för att min känsla för dig alltid kommer att vara för stark och göra mig skyddslös. ”"
 • "– Det här är ett förakt mot idrotten."
 • "Som i Psalm 69 från Psaltaren om Messias lidande – förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk."
 • "– Det här är ett förakt mot idrotten."
 • "Utfallet är uttryck för samma förakt."
 • "Elektrikerförbundet varsel är ett skandalöst förakt för Arbetsdomstolen, Europakonventionen och rättssäkerheten."
 • "Drottning Silvia, knäskurande ett hakkors på golvet inunder sig uppfattas av betraktaren som stigmatiserad av sitt förflutna på samma sätt som kungen inför den pizza­beströdda Camilla Henemark synes förtjäna evigt förakt."
 • "Koncernerna har ett stort ansvar att vara behjälpliga med att hitta den personligt anpassade motionen, som både ger styrka och glädje, i en tid av hälsohets och förakt mot överviktiga."
 • "Den gemensamma nämnaren har inte bara varit vrede över en alltmer auktoritär premiärminister utan de som protesterar på gator och torg förenas också i ett gemensamt förakt mot oppositionspartierna."
 • "Med sin enorma arbetskapacitet, sin okuvliga vilja och sitt sturiga förakt för nazisterna manade han på det brittiska folket, om och om igen, fick dem att kämpa och bita ihop, slå tillbaka och aldrig ge upp."
 • "– Det här skapar förakt för politiken."
 • "Riazat : Det här skapar förakt för politiken"
 • "Enligt stämningsansökan ska kvinnan ha uttryckt förakt mot flyktingar och muslimer vid ett flertal tillfällen."
 • "På det här sättet har männen, enligt åtalet, lämnat uppgifter om kvinnan som varit ägnade att utsätta henne för andras förakt."
 • "Bolaget säger vidare att konfiskeringen visar ett ” totalt förakt ” för dess lagliga rättigheter."
 • "Tingsrätten bedömer att en del av de bilder mannen lagt upp är så pass fördomsfulla att det inte kan tolkas som något annat än förakt mot judar."
 • "Det skapar bara irritation bland oss föräldrar och något sorts förakt för att politiker inte står för vad de säger."
 • "Enligt åtalet ska mannen ha spridit förakt mot muslimer genom att på allmän plats skrika orden."
 • "Tingsrätten menar att 23-åringen medvetet har spridit ett budskap som uttrycker förakt mot andra folkgrupper inför en stor publik."
 • "Han har dock också sagt i förhör att han ville ” visa sitt förakt för islam och hur man mördar i dess namn. ”"

Vad betyder förakt inom generell ?

brist på aktning, stark känsla av ogillande och hat

Möjliga synonymer till förakt

Relaterat till förakt

ogillande

ringaktning

oförskämdhet

motvilja

underskattning

missaktning

försämring

Diskussion om ordet förakt