andakt

andakten
andakter
andakterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till andakt

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet andakt på svenska?

Obestämd singular: andakt
Bestämd singular: andakten
Obestämd plural: andakter
Bestämd plural: andakterna

Hur används ordet andakt

 • "Hon knäböjde i ödmjuk andakt"
 • "Kyrkan vill hjälpa barnen med läxläsning, en stund som avslutas med andakt."
 • "Läxhjälp avslutas med andakt"
 • "Nu tittar vi på möjligheten att genomföra exempelvis någon andakt i sommar utan präst närvarande."
 • "De boende äter och har andakt tillsammans."
 • "Manifestationen började med att man tände 200 marschaller på Stora torget och efter det hölls en andakt i Kristine kyrka."
 • "Persenius skriver att det är bättre att inte ha skolavslutning före jul i kyrkan utan i stället bjuda in den som vill till andakt under advent och att byta sommaravslutningen mot andra förslag under året."
 • "Efter en tyst stund hölls en kort andakt av prästen Lennart Hamark."
 • "Efteråt hölls en kort andakt."
 • "– Varje morgon håller vi andakt i klassrummen, berättar Bo Nyberg."
 • "Vandringen avslutas på Esplanaden där vi kommer att hålla en andakt tillsammans med andra kyrkor."
 • "Han utstrålade andakt och stillhet"

Ordet andakt har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom bildligt
religion
bildligt

Vad betyder andakt inom religion ?

stilla bön, mindre gudstjänst

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till andakt (inom religion)

Möjliga synonymer till andakt (inom religion)

Ordet andakt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till andakt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till andakt (inom bildligt)

Diskussion om ordet andakt