uppbyggelse

uppbyggelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder uppbyggelse inom generell ?

förkovran, bildning, utbildning, höjande och stärkande av moral, själ och ande

Relaterat till uppbyggelse

religiositet

handledning

lyftning

Diskussion om ordet uppbyggelse