Gudsfruktan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet Gudsfruktan

gudsfruktan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet gudsfruktan

  • "Det lär bli i slottskyrkan, och det lär bli ärkebiskopen som håller i dopet men alldeles för mycket religiositet och gudsfruktan lär det inte bli."
  • "I polisförhör har han bland annat sagt att han tycker det är viktigt att barnet får lära sig gudsfruktan."

Diskussion om ordet gudsfruktan