pietism

pietismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder pietism inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
protestantisk väckelserörelse, av latin pietas, fromhet. Läran understryker fromhet framför formalism och ortodoxt tänkande.

Diskussion om ordet pietism

pietism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pietism har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Vad betyder pietism inom religion ?

protestantisk väckelserörelse, av latin pietas, fromhet. Läran understryker fromhet framför formalism och ortodoxt tänkande.

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet pietism inom generell

17th and 18th-century movement in the German Lutheran Church stressing personal piety and devotion

(inom generell)

Diskussion om ordet pietism