religiositet

religiositeten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet religiositet

  • "Det lär bli i slottskyrkan, och det lär bli ärkebiskopen som håller i dopet men alldeles för mycket religiositet och gudsfruktan lär det inte bli."
  • "Totalt har myndigheten fått in 1.095 anmälningar som rör diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder, religiositet eller funktionsförmåga."
  • "I dag är vi mer benägna att ta den här typen av beslut för vi är inte i behov av traditioner och religiositet, säger Ulf Lernéus till Kulturnyheterna."
  • "Det nazistiska partiets ledamot Illias Kasidiaris, som blev känd för omvärlden när han gav en meningsmotståndare från vänstern en örfil i direktsänd TV, kommenterade uppståndelsen och sade att ” I varje fall då grekernas religiositet förolämpas kommer Gyllene Gryning reagera dynamiskt ” och fortsatte ” Om någon skulle iscensätta en pjäs där man gjorde narr av Muhammed i ett muslimskt land skulle man bli halshuggen – de reagerar inte fredligt som grekerna gör ”."
  • "De utgår från bibelns texter men ingen kräver någon religiositet."
  • "Men det ökade intresset har också att göra med en stärkt religiositet, tror Mahmoud Khalfi :"
  • "Kumbh mela, ett jättelikt spektakel i färg och ljud och religiositet, hålls vart tredje år."
  • "Huvuddukar som bärs som tecken på religiositet är annars förbjudna med hänvisning till att Turkiet enligt författningen ska vara sekulärt."
  • "- Jorden runt har Förenta Staterna förödmjukat muslimska fångar genom att kränka deras religiositet."
  • "Påvens enkla religiositet står mot kyrkopampar som är mera intresserade av att blåsa upp sin egen värdighet."

Vad betyder religiositet inom religion ?

det att vara religiös

Möjliga synonymer till religiositet

Diskussion om ordet religiositet