exaltation

exaltations
Substantiv

Översättningar

Ordet exaltation har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom ålderdomlig
  • Inom allmänt
religion
ålderdomlig
allmänt

Ordet exaltation inom ålderdomlig

Synonymer till exaltation

Ordet exaltation inom allmänt

Synonymer till exaltation

Möjliga synonymer till exaltation