exaltation

exaltations
Substantiv

Ordet exaltation har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom ålderdomlig
  • Inom allmänt
religion
ålderdomlig
allmänt

Ordet exaltation inom ålderdomlig

Synonymer till exaltation (inom ålderdomlig)

Ordet exaltation inom allmänt

Synonymer till exaltation (inom allmänt)

Möjliga synonymer till exaltation (inom allmänt)

Diskussion om ordet exaltation