enthusiasm

enthusiasms
Substantiv

Översättningar

Synonymer till enthusiasm

Hur används ordet enthusiasm

  • "enthusiasm for his program is growing"

Ordet enthusiasm har 2 betydelser

  • Inom dans
  • Inom generell
dans
generell

Ordet enthusiasm inom dans

Översättningar (inom dans)

Synonymer till enthusiasm (inom dans)

Ordet enthusiasm inom generell

a feeling of excitement

a lively interest

(inom generell)

Diskussion om ordet enthusiasm