elation

elations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till elation

Ordet elation har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet elation inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till elation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till elation (inom ALLMÄNT)

Ordet elation inom generell

an exhilarating psychological state of pride and optimism; an absence of depression

a feeling of joy and pride

(inom generell)

Diskussion om ordet elation