relish

relish
relished
relished
Verb

Översättningar

Synonymer till relish

Hur används ordet relish

  • "She relished her fame and basked in her glory"

Diskussion om ordet relish

relish

relishes
Substantiv

Översättningar

Vad betyder relish inom botanik ?

spicy or savory condiment

Diskussion om ordet relish