savor

savor
savored
savored
Verb

Översättningar

Synonymer till savor

Ordet savor har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet savor inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till savor (inom vardagligt)

Ordet savor inom generell

taste appreciatively

give taste to

Översättningar (inom generell)

Synonymer till savor (inom generell)

Uttryck till savor (inom generell)

Ord i uttryck för savor (inom generell)

savor är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till savor (inom generell)

Diskussion om ordet savor

savor

savors
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till savor (inom generell)

Diskussion om ordet savor