flavor

flavor
flavored
flavored
Verb

Översättningar

Synonymer till flavor

Möjliga synonymer till flavor

Diskussion om ordet flavor

flavor

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flavor har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom lingvistik
  • Inom dryck
  • Inom generell
mat
lingvistik
dryck
generell

Ordet flavor inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till flavor (inom mat)

Ordet flavor inom lingvistik

Synonymer till flavor (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till flavor (inom lingvistik)

Ordet flavor inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till flavor (inom dryck)

Möjliga synonymer till flavor (inom dryck)

Ordet flavor inom generell

(high energy physics) the kinds of quarks

Synonymer till flavor (inom generell)

Diskussion om ordet flavor