salt

[salt]
saltet
(-)
salterna
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till salt

Hur uttalas ordet salt?

[salt]

Hur böjs ordet salt på svenska?

Obestämd singular: salt
Bestämd singular: saltet
Bestämd plural: salterna

Vad betyder salt inom kemi, mat ?

Fotograf: Wikipedia
Salt är ett mineral som huvudsakligen består av natriumklorid.¨ http://sv.wikipedia.org/wiki/Salt

Möjliga synonymer till salt

Relaterat till salt

skarp smak

förtäring

Diskussion om ordet salt

salt

[salt]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet salt?

[salt]

Hur används ordet salt

 • "Jag kör mycket på lax i ugn, extra vätska och salt."
 • "– Det känns som att bada i havet eftersom det är lite salt."
 • "– Det vi gör är att se till att det finns vatten på flaska, isglass och chips på våra boenden och i hemtjänsten så att man får i sig vätska och salt, säger kommunens kommunikationschef Thomas Johansson till BLT."
 • "Vi har gjort en blandning med socker och salt som är baserad på vatten."
 • "Det är lite salt också i det jag gör, säger Carl-Einar Häckner."
 • "Ett ovanligt stort inflöde av vatten från Öresund och Bälten under december och januari har lett till högre halter av syre och salt ända upp till Gotland, visar SMHI:s mätningar."
 • "Att klippa itu mördarsniglarna och strö salt på dem är en variant, en annan är att rigga ölfällor och locka ner sniglarna i behållare med öl som de drunknar i."
 • "Strålning mäts med salt"
 • "Eftersom det inte fanns salt vid denna tidpunkt har fisken surats med hjälp av bland annat tallbark och sälfett."
 • "– I brist på naturgrus och salt är allt fler intresseradade av att köpa av oss, säger Magnus Sandgren, försäljningschef på Schweden Split, till Blekingenytt."

Vad betyder salt inom bildligt ?

Fotograf: Wikipedia
som smakar salt (en av grundsmakerna)

Möjliga synonymer till salt

Diskussion om ordet salt

salt

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet salt

 • "salt water"
 • "salt scorn - Shakespeare"
 • "a salt apology"

Vad betyder salt inom generell, generell ?

containing or filled with salt

(rare; of speech) painful; bitter

Möjliga synonymer till salt

Möjliga synonymer till salt

Diskussion om ordet salt

salt

salt
salted
salted
Verb

Ordet salt har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom mat
 • Inom bildligt
teknik
mat
bildligt

Vad betyder salt inom teknik ?

add salt to

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till salt (inom teknik)

Ordet salt inom mat

preserve with salt, as of meats

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till salt (inom mat)

Ordet salt inom bildligt

To include colorful language in.

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till salt (inom bildligt)

Diskussion om ordet salt

salt

salts
Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till salt (inom bildligt)

Ordet salt har 3 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom mat
 • Inom generell
kemi
mat
generell

Vad betyder salt inom kemi ?

a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal (or a radical that acts like a metal)

Översättningar (inom kemi)

Svenska
 • salt  [ kemi, mat ]

Möjliga synonymer till salt (inom kemi)

Ordet salt inom mat

white crystalline form of especially sodium chloride used to season and preserve food

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till salt (inom mat)

Möjliga synonymer till salt (inom mat)

Ordet salt inom generell

the taste experience when salt is taken into the mouth

Översättningar (inom generell)

Synonymer till salt (inom generell)

Uttryck till salt (inom generell)

Möjliga synonymer till salt (inom generell)

Diskussion om ordet salt

SALT

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet SALT