saltlake

saltlaken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till saltlake

Hur används ordet saltlake

  • "Sen är vi rädda att saltlake sprider sig till vattendragen och påverkar växter och djur, säger Anders Aronsson, miljösamordnare i Åstorps kommun."
  • "Igår kom nyheten att det tycks finnas spår av rinnande vatten på planeten Mars, i form av saltlake."
  • "Vi lär oss också om blandningen av saltlake som vi använder, säger Tommy Karlqvist."
  • "– Till i fjol ökade vi på en spridning av saltlake för att binda dammet och det hade god nytta, och så har vi under året bytt till en annan fraktion på gruset så vi gör nu omställningar i hur vi sköter gatorna."
  • "Vi utvecklar hela tiden nya metoder mot halka, vi saltar och flisar och i år ska vi använda saltlake."
  • "När man sopsaltar så sopar man först bort snön och efter det sprider man ut saltlake – salt löst i vatten på vägen."
  • "Det innebär att cykelbanorna först sopas och sedan saltas med 22 procentig saltlake."
  • "– Det är svårt att säga, men saltlake använder vi också på andra vägar som har motsvarande beläggning och har aldrig hört om sådana problem på de ställena, säger Kristofer Engstrand, som är ansvarig projektledare på Trafikverket."
  • "Dessa flytande saltlösningar, i princip detsamma som saltlake, avdunstar sedan snabbt efter soluppgången."

Vad betyder saltlake inom fiskar ?

stark saltlösning, saltlag

Relaterat till saltlake

skarp smak

vätska

förtäring

Diskussion om ordet saltlake