skarp

Adjektiv

Hur används ordet skarp

 • "Skarp syn/hörsel/intelligens/känsla/bedömning/observation"
 • "Han är känd för sin skarpa intelligens"
 • "Mycket kan tillskrivas skarp observation"
 • "Polisens offentliga resonemang kring en anhörig till offret har fått skarp kritik – hur ser du på det i dag?"
 • "Men hans uttalande får nu skarp kritik från facket."
 • "Nu riktar Arbets- och miljömedicin Syd skarp kritik mot inomhusmiljön i byggnad 13 på Blekingesjukhuset i Karlskrona."
 • "– Vi fick larm om att det var en skarp doft i en frisösalong som är placerad i bottenvåningen på en fastighet."
 • "Nu riktas det skarp kritik mot Blekingesjukhuset i Karlskrona."
 • "Men nu riktas skarp kritik mot avtalet från andra aktörer, som vill att det rivs upp."
 • "Samtidigt riktar han skarp kritik mot kvalitén."
 • "Den ena granaten var skarp och den andra en övningsgranat."
 • "Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot läkaren både för hanteringen och för att saken inte föranledde någon Lex Maria-anmälan."
 • "Anledningen är fynden av skarp ammunition i uniformerna som lämnats in för tvättning."
 • "En skarp lukt från köket"

Ordet skarp har 4 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
botanik
bildligt
bildligt
vardagligt

Vad betyder skarp inom botanik ?

vass; som lätt kan skära igenom eller göra hål i

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till skarp (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet skarp inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till skarp (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet skarp inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till skarp (inom bildligt)

Möjliga synonymer till skarp (inom bildligt)

Ovanlig betydelse av ordet skarp inom vardagligt

Möjliga synonymer till skarp (inom vardagligt)

Diskussion om ordet skarp