hård

[hoːrd]
hårdare
hårdast
Adjektiv

Övrig relation till hård

Hur uttalas ordet hård?

[hoːrd]

Hur böjs ordet hård på svenska?

Komparativ: hårdare
Superlativ: hårdast

Hur används ordet hård

 • "– Absolut inte kränkta, däremot är det ofta hård ton i nämnden."
 • "– Orsaken är att det har framförts hård kritik från många medlemmar i föreningen."
 • "– Det är fantastiskt glädjande att vi i hård konkurrens har fått detta omfattande stöd av KK-stiftelsen."
 • "Men beslutet delade kommunstyrelsen – och kritiken mot upphandlingen är fortsatt hård från flera håll."
 • "Nu får också utredning nummer två om turerna kring dödsfallet på hemlöseboendet Rosenbom i Karlskrona hård kritik."
 • "– Han utsattes för hård press av representanter från båda lagen."
 • "Urvalsprocessen på företaget är hård, och bara var tionde hundpassare godkänns."
 • "Landstingsstyrelsen har fått hård kritik förut och beviljades inte ansvarsfrihet för året 2010."
 • "I lördagens SM i Ronneby tävlar tre olika par från Kallinge, och trots hård konkurrens tror man sig ha goda chanser att ta medalj."
 • "– Lågtröskelboende innebär att människor får bli kvar i en tuff och hård social utsatthet där det är väldigt svårt att förändra sina liv, säger Arne Kristiansen, universitetslektor på Socialhögskolan på Lunds universitet."

Ordet hård har 5 betydelser

 • Inom musik
 • Inom meteorologi
 • Inom fotografi
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
musik
meteorologi
fotografi
ekonomi
generell

Ordet hård inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till hård (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till hård (inom meteorologi)

Ordet hård inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till hård (inom fotografi)

Möjliga synonymer till hård (inom fotografi)

Ordet hård inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till hård (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till hård (inom ekonomi)

Ordet hård inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hård (inom generell)

Uttryck till hård (inom generell)

Möjliga synonymer till hård (inom generell)

Möjliga synonymer till hård (inom generell)

Diskussion om ordet hård