bestämma

bestämmer
bestämde
bestämt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bestämma på svenska?

Presens: bestämmer
Preteritum: bestämde
Supinum: bestämt

Hur används ordet bestämma

 • "Tillgång och efterfrågan bestämmer priset på varor"
 • "Ödet hade bestämt annorlunda"
 • "– Jag hoppas verkligen att det är upp till nästa tränare att bestämma om han vill ha kvar honom – så inte andra lägger sig i."
 • "Inom de närmaste veckorna måste Obama bestämma sig."
 • "– Jag hoppas verkligen att det är upp till nästa tränare att bestämma om han vill ha kvar honom – så inte andra lägger sig i."
 • "Höjda avgifter kan var och en bestämma över själv genom att betala för kompletterande pensioner."
 • "På vilket sätt detta ska göras är dock upp till varje stad och varje skola att bestämma."
 • "Att mer bestämma vilka program som ska göras gent-emot olika tv-kanaler."
 • "Om du fick bestämma så skulle Dick spela i Frölunda även nästa säsong?"
 • "Göteborgs tingsrätt har nämligen fastslagit att trafikverket själva får bestämma om de ska upprätta en järnvägsplan innan de avhyser kolonisterna, det vill säga en plan som i detalj beskriver vad marken ska användas till."
 • "Arbetsgivarsidan vill att industrin ska bestämma ramarna för löneökningarna."
 • "Det är upp till tränarna att bestämma vilka som spelar, men jag tycker jag borde spela mer."
 • "Tidigare var det upp till hamnbolaget att bestämma om uthyrningen men det har nu ändrats."
 • "Nästa vecka ska de inblandade träffas för att bestämma vad som ska hända med gäddfabriken."
 • "Man har känt till problemen sedan förra mandatperioden, men man har inte kunnat sätta ner foten och bestämma vad man ska göra med huset, säger Lars Karlsson ( C ), gruppledare."
 • "– Jag fick bestämma mig för att dem inte var där och tittade på mig."
 • "– Just nu håller vi på att bestämma om vi kommer göra varje våning eller rum för sig eller en samlad insats under exempelvis sommaren för hela byggnaden."
 • "Då min ena hund är dräktig så fick hon bestämma vägen den här gången."
 • "Två raka segrar mot allsvenska Tyresö ska då bli tre om tränaren Karl-Johan Lång får bestämma."
 • "Om de får bestämma blir det operahus i hamnen."
 • "Vi måste bestämma oss definitivt innan oktober, men det ser körigt ut, säger Aron Nilsson."
 • "Det är upp till verksamheterna själva att bestämma."

Ordet bestämma har 10 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom lingvistik
 • Inom fordon
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom slang
 • Inom teknik
 • Inom allmänt
 • Inom medicin
 • Inom amerikansk engelska
polisväsende
lingvistik
fordon
lingvistik
generell
slang
teknik
allmänt
medicin
amerikansk engelska

Vad betyder bestämma inom polisväsende ?

fastställa

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till bestämma (inom polisväsende)

Vanlig betydelse av ordet bestämma inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till bestämma (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till bestämma (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet bestämma inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Engelska

Synonymer till bestämma (inom fordon)

Möjliga synonymer till bestämma (inom fordon)

Mindre vanlig betydelse av ordet bestämma inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Möjliga synonymer till bestämma (inom lingvistik)

Ordet bestämma inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till bestämma (inom generell)

Uttryck till bestämma (inom generell)

Möjliga synonymer till bestämma (inom generell)

Möjliga synonymer till bestämma (inom generell)

Möjliga synonymer till bestämma (inom generell)

Ordet bestämma inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till bestämma (inom slang)

Möjliga synonymer till bestämma (inom slang)

Ordet bestämma inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till bestämma (inom teknik)

Möjliga synonymer till bestämma (inom teknik)

Ordet bestämma inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bestämma (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bestämma (inom allmänt)

Ordet bestämma inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bestämma (inom medicin)

Möjliga synonymer till bestämma (inom medicin)

Ordet bestämma inom amerikansk engelska

Möjliga synonymer till bestämma (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet bestämma

bestämd

bestämdare
bestämdast
Adjektiv

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Hur böjs ordet bestämd på svenska?

Komparativ: bestämdare
Superlativ: bestämdast

Hur används ordet bestämd

 • "Orsaken är att myndigheterna menar att han måste uppvisa ett giltigt pass – trots att det inte finns någon bestämd regel för vad som ska godtas som bevisning."
 • "– Jag kan bli väldigt bestämd och tydlig och killarna vet var gränsen går, jag har hårda nypor."
 • "Summan ska räcka till både fasta avtal med personal som hyrs in för en bestämd period och mer oplanerade inhyrningar som ska täcka oförutsedda personalbehov."
 • "När SVT Nyheter Blekinge träffar honom på akutmottagningen på Blekingesjukhuset är han ändå bestämd."
 • "Han var bestämd att ta sig igenom sjukdomen på egen hand."
 • "Det har varit klart länge, men nu är alltså tidpunkten också bestämd."
 • "Politikerna i Karlskrona sa idag ja till att låta Blekingetrafiken beställa tre minibussar som på ett miljövänligt sätt ska trafikera centrala Trossö i en bestämd slinga."
 • "– Pengarna har inte kommit från SHL i den takt som varit bestämd i utbetalningsplanen, säger Rolf Lindberg, klubbchef."
 • "Det här gör mig än mer resolut och bestämd inför det hårda arbete vi har framför oss."
 • "Mattias Asper var bestämd :"

Vad betyder bestämd inom bildligt ?

som inte går med på att ändra uppfattning i en viss fråga

Relaterat till bestämd

bekräftelse

visshet

tillvaro

befallning

beslutsamhet

storlek

information

uppenbarande

Diskussion om ordet bestämd