saklig

sakligare
sakligast
Adjektiv

Synonymer till saklig

Hur böjs ordet saklig på svenska?

Komparativ: sakligare
Superlativ: sakligast

Hur används ordet saklig

 • "Några av skälen till att mannen döms är att meddelandet delades via en öppen profil, och att han uttryckt sig på ett sätt som ” fullt klart ligger utanför ramen för en saklig och vederhäftig debatt ”."
 • "– Vi ansåg inte att det fanns någon saklig grund för att skilja honom från anställningen, säger ombudsman Conny Jansson till Nyhetsbyrån Siren."
 • "– Texten går utanför vad som kan anses som en saklig och vederhäftig politisk diskussion."
 • "I rätten hävdar Michael Hess försvarare att anledningen till kommentaren på Facebook var att han ville föra upp frågan om orsakerna till våldet i Egypten, vilket enligt försvaret är ” en saklig och vederhäftig kommentar ”."
 • "I dag blev Christopher Larsson alltså friad av tingsrätten, som menar att SD-ledaren inte ” klart överskridit ” gränsen för en saklig diskussion."
 • "31-åringen var saklig och korrekt och svarade på åklagarens frågor efter bästa förmåga."
 • "En lugn och saklig dialog, med politiker som lyssnar på oss och att vi tillsammans kan lösa detta, säger Johan Westermark."
 • "– Texten går utanför vad som kan anses som en saklig och vederhäftig politisk diskussion."
 • "När svårigheter uppstår och förtroendet saknas från politiker är det inte en saklig grund för uppsägning."
 • "Jag tycker att hovrätten har gjort en korrekt och saklig bedömning."
 • "Några av skälen till att mannen döms är att meddelandet delades via en öppen profil, och att han uttryckt sig på ett sätt som ” fullt klart ligger utanför ramen för en saklig och vederhäftig debatt ”."
 • "– Vi ansåg inte att det fanns någon saklig grund för att skilja honom från anställningen, säger ombudsman Conny Jansson till Nyhetsbyrån Siren."
 • "– Texten går utanför vad som kan anses som en saklig och vederhäftig politisk diskussion."
 • "I rätten hävdar Michael Hess försvarare att anledningen till kommentaren på Facebook var att han ville föra upp frågan om orsakerna till våldet i Egypten, vilket enligt försvaret är ” en saklig och vederhäftig kommentar ”."
 • "I dag blev Christopher Larsson alltså friad av tingsrätten, som menar att SD-ledaren inte ” klart överskridit ” gränsen för en saklig diskussion."
 • "31-åringen var saklig och korrekt och svarade på åklagarens frågor efter bästa förmåga."
 • "En lugn och saklig dialog, med politiker som lyssnar på oss och att vi tillsammans kan lösa detta, säger Johan Westermark."
 • "– Texten går utanför vad som kan anses som en saklig och vederhäftig politisk diskussion."
 • "När svårigheter uppstår och förtroendet saknas från politiker är det inte en saklig grund för uppsägning."
 • "Jag tycker att hovrätten har gjort en korrekt och saklig bedömning."

Rim på saklig

Vad betyder saklig inom fotografi ?

som (exempelvis i diskussioner) endast ägnar sig åt kärnfrågan och det från en objektiv synvinkel

Relaterat till saklig

visshet

riktighet

samstämmighet

rätt

kroppslighet

verklighet

Diskussion om ordet saklig