berättigad

Adjektiv

Hur används ordet berättigad

 • "” Om min dotter hade varit sjukskriven så hade hon varit berättigad till 80 % ersättning från Försäkringskassan."
 • "I ett brev till kassan berättar kvinnan att hon inte medvetet försökt lura Försäkringskassan och att hon inte förstått varför hon inte är berättigad till halv sjukersättning samtidigt som hon jobbar."
 • "Enligt Europakonventionen ska man vara berättigad till en rättegång inom skälig tid."
 • "För det är han värd, det är han berättigad till, säger Karin Johansson."
 • "Olofströms kommun, som under 2014 tog emot 132 flyktingar, skulle vara berättigad till ett stöd på 10.000 kronor per nyanländ i år om kommunen hade haft en giltig överenskommelse vid årsskiftet – utöver grundbeloppet på 15.000 kronor per person."
 • "Även Kerstin Haglö ( S ) är berättigad inkomstgaranti på omkring 47.000 kronor i månaden från årsskiftet."
 • "Hon anser också att hon är berättigad ersättning för den förstörda resan, som kostade knappt 11 000 kronor."
 • "– Det är en berättigad fråga, säger Rolf Nilsson."
 • "Advokat Tomas Eliasson hävdar att Örtegren varit berättigad till arvodet samt att hon handlat i god tro."
 • "– Det är en berättigad kritik."

Diskussion om ordet berättigad

berättiga

berättigar
berättigade
berättigat
Verb

Hur böjs ordet berättiga på svenska?

Presens: berättigar
Preteritum: berättigade
Supinum: berättigat

Hur används ordet berättiga

 • "Tingsrätten anser inte att kränkningen är tillräcklig för att berättiga till skadestånd."
 • "Då blir det minst 180 000 personer som upplever oegentligheter som kan berättiga till ekonomisk kompensation, säger företagets vd Thomas Lööw."
 • "Skulle ett sådant här hänsynslöst brott kunna berättiga en till rättspsykiatrisk vård?"
 • "TT : Finns det några omständigheter som skulle kunna berättiga till att samarbetsavtal sägs upp, anser du?"
 • "” Vi har gång på gång bett SAS om att lägga fram dokumentation som kan berättiga suspenderingarna, men vi har inte sett någon ”, säger CAU:s viceordförande Jean Pierre Schomburg i ett uttalande."
 • "- Alla rättegångar är öppna, alla misstänkta har fått tillgång till advokater och vissa har till och med friats när inga bevis har funnits för att berättiga deras skuld."
 • "Enligt Skatteverket ska pensionen från riksdagen de första fem åren räknas som inkomst av anställning och därmed berättiga till jobbavdraget."
 • "Personer med bidragsanställning kan enligt Maria Mindhammar hamna i en riktig rävsax : för att vara berättigad till lönebidrag måste man vara inskriven hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som a-kassan nu kan kräva att man skriver ut sig för att arbetet ska berättiga till ny ersättning."
 • "Om vi väl har utfört ett första miljövänligt beteende använder vi det för att berättiga att vi inte behöver bete oss miljövänligt i nästa steg, menar forskarna."
 • "Vi tycker att under de här omständigheterna så är vi berättiga till extra ersättning."
 • "Tingsrätten anser inte att kränkningen är tillräcklig för att berättiga till skadestånd."
 • "Då blir det minst 180 000 personer som upplever oegentligheter som kan berättiga till ekonomisk kompensation, säger företagets vd Thomas Lööw."
 • "Skulle ett sådant här hänsynslöst brott kunna berättiga en till rättspsykiatrisk vård?"
 • "TT : Finns det några omständigheter som skulle kunna berättiga till att samarbetsavtal sägs upp, anser du?"
 • "” Vi har gång på gång bett SAS om att lägga fram dokumentation som kan berättiga suspenderingarna, men vi har inte sett någon ”, säger CAU:s viceordförande Jean Pierre Schomburg i ett uttalande."
 • "- Alla rättegångar är öppna, alla misstänkta har fått tillgång till advokater och vissa har till och med friats när inga bevis har funnits för att berättiga deras skuld."
 • "Enligt Skatteverket ska pensionen från riksdagen de första fem åren räknas som inkomst av anställning och därmed berättiga till jobbavdraget."
 • "Personer med bidragsanställning kan enligt Maria Mindhammar hamna i en riktig rävsax : för att vara berättigad till lönebidrag måste man vara inskriven hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som a-kassan nu kan kräva att man skriver ut sig för att arbetet ska berättiga till ny ersättning."
 • "Om vi väl har utfört ett första miljövänligt beteende använder vi det för att berättiga att vi inte behöver bete oss miljövänligt i nästa steg, menar forskarna."
 • "Vi tycker att under de här omständigheterna så är vi berättiga till extra ersättning."

Rim på berättiga

Vad betyder berättiga inom vardagligt ?

ge befogenhet

Möjliga synonymer till berättiga

Diskussion om ordet berättiga