trovärdig

trovärdigare
trovärdigast
Adjektiv

Synonymer till trovärdig

Hur böjs ordet trovärdig på svenska?

Komparativ: trovärdigare
Superlativ: trovärdigast

Hur används ordet trovärdig

  • "– Min klient förnekar brott och har gett en mycket detaljerad och trovärdig förklaring till vad han gjorde på platsen, säger Eric Widner, 27-åringens försvarsadvokat."
  • "– Hur trovärdig är man om man säger det nu?"
  • "Kvinnans berättelse anses som trovärdig och den stöds i de konversationer hon haft med mannen efter händelsen."
  • "Systern är trovärdig"
  • "Men tingsrätten anser flickans berättelse vara trovärdig och tillförlitlig."
  • "Domstolen anser att flickans berättelse är trovärdig och dömer mannen för sexuellt ofredande till 100 timmars samhällstjänst och 15000 i skadestånd till flickan."
  • "Det som gör det obehagligt är att man har kartlagt vissa delar av vår organisation och valt ut personer med en viss befattning för att göra beställningen så trovärdig som möjligt, säger Stefan Österström, säkerhetschef på Landstinget Blekinge."
  • "Tingsrätten konstaterar att ingen av männen har kunnat ge en trovärdig förklaring till varför de befann sig på platsen, men för den ene anses inte bevisningen räcka för en fällande dom."
  • "Då hade den utpekade bilen följts till Blekinge ända från Malmö och tullpersonal från Malmö, Helsingborg och Blekinge hade kopplats in eftersom tipset kom från en så trovärdig person."
  • "Trots att tingsrätten bedömde att ungdomarnas historia var trovärdig, så kunde ingen av dem identifiera skytten."

Vad betyder trovärdig inom generell ?

som med hög sannolikhet är sanningsenlig; som är värd att tros på

Möjliga synonymer till trovärdig

Relaterat till trovärdig

pliktuppfyllelse

myndighet

riktighet

övertygelse

viktighet

rättfärdigande

visshet

bevis

behörighet

sannfärdighet

redlighet

Diskussion om ordet trovärdig