solidarisk

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till solidarisk

Hur används ordet solidarisk

  • "Vi behöver en solidarisk migrationspolitik som inte splittrar familjer."
  • "Det viktigaste är att vi alla tar vårt gemensamma ansvar och det handlar om att vara solidarisk."
  • "– Vaccinering är en solidarisk handling som skyddar oss alla, särskilt spädbarn som annars riskerar att smittas eftersom de inte hunnit få första dosen av mässlingvaccinet, säger Elin Norén."
  • "– Pride betyder allting, att vara solidarisk med andra i hela världen!"
  • "Landsbygdsdemokraternas partistämma har under helgen hållits i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun och enligt paritets hemsida ska partiet arbeta för en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens människor och främjar en långsiktig målsättning om en levande landsbygd."
  • "De leker och har roligt, men när Haralds mamma erbjuder dem mat är flickan solidarisk med sin egen mor."
  • "De leker och har roligt, men när Haralds mamma erbjuder dem mat är flickan solidarisk med sin egen mor."
  • "– I svaren ser vi att man vill vara solidarisk mot samhället och familj men att man har känt sig begränsad."
  • "Vill ha solidarisk fördelning av flyktingmottagande"
  • "Idag är det stora skillnader mellan de olika kommunerna, men nu vill länsstyrelsen att den nya fördelningsmodellen ska bli mer solidarisk."

Diskussion om ordet solidarisk