mellanstatlig

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet mellanstatlig

 • "Terroristbrott är ett dåd med avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en del av befolkning och som allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation."
 • "Avsikten måste också vara att antingen ” injaga allvarlig fruktan ” hos en folkgrupp, ” otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd ”, eller ” allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation ”."
 • "Avsikten måste också vara att antingen ” injaga allvarlig fruktan ” hos en folkgrupp, ” otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd ”, eller ” allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation ”."
 • "- Att Migrationsverket skulle ha bättre på fötterna i sina analyser av skyddsbehov än vad ett flertal internationella organisationer och en mellanstatlig organisation som UNHCR har – det ser vi inte som sannolikt, säger Madelaine Seidlitz på Amnesty."
 • "• tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd"
 • "IMO står för International Maritime Organization och är en mellanstatlig rådgivande sjöfartsorganisation med säte i London."
 • "- Det har blivit allt viktigare med en mellanstatlig utredning eftersom så många nationella myndigheter i rådets medlemsländer inte har fullgjort sin skyldighet att göra en grundlig utredning, säger Gavin Simpson."
 • "Sedan 2009 finns heller ingen mellanstatlig överenskommelse efter att det gamla avtalet löpt ut, och de svenska och norska regeringarna har inte lyckats komma överens om villkoren för ett nytt avtal."
 • "Sedan 2009 finns heller ingen mellanstatlig överenskommelse efter att det gamla avtalet löpt ut de svenska och norska regeringarna inte har lyckats komma överens om villkoren för ett nytt avtal."
 • "Att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation kan också utgöra ett terroristbrott."
 • "Terroristbrott är ett dåd med avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en del av befolkning och som allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation."
 • "Avsikten måste också vara att antingen ” injaga allvarlig fruktan ” hos en folkgrupp, ” otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd ”, eller ” allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation ”."
 • "Avsikten måste också vara att antingen ” injaga allvarlig fruktan ” hos en folkgrupp, ” otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd ”, eller ” allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation ”."
 • "- Att Migrationsverket skulle ha bättre på fötterna i sina analyser av skyddsbehov än vad ett flertal internationella organisationer och en mellanstatlig organisation som UNHCR har – det ser vi inte som sannolikt, säger Madelaine Seidlitz på Amnesty."
 • "• tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd"
 • "IMO står för International Maritime Organization och är en mellanstatlig rådgivande sjöfartsorganisation med säte i London."
 • "- Det har blivit allt viktigare med en mellanstatlig utredning eftersom så många nationella myndigheter i rådets medlemsländer inte har fullgjort sin skyldighet att göra en grundlig utredning, säger Gavin Simpson."
 • "Sedan 2009 finns heller ingen mellanstatlig överenskommelse efter att det gamla avtalet löpt ut, och de svenska och norska regeringarna har inte lyckats komma överens om villkoren för ett nytt avtal."
 • "Sedan 2009 finns heller ingen mellanstatlig överenskommelse efter att det gamla avtalet löpt ut de svenska och norska regeringarna inte har lyckats komma överens om villkoren för ett nytt avtal."
 • "Att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation kan också utgöra ett terroristbrott."

Diskussion om ordet mellanstatlig