förbund

förbundet
förbund
förbunden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förbund

Hur böjs ordet förbund på svenska?

Obestämd singular: förbund
Bestämd singular: förbundet
Obestämd plural: förbund
Bestämd plural: förbunden

Hur används ordet förbund

 • "Konstrundan vilar på ett antal kvalitetsgodkända medlemmar, som antingen blivit jurybedömda eller är medlemmar i en godkänd organisation eller ett förbund för konstnärer."
 • "Redan för två år sen slog Sportfiskarnas förbund larm till landsbygdsdepartementet."
 • "I stället skrev de in att Sverigedemokraternas kvinnoförbund ansökte om pengar – ett förbund som inte fanns."
 • "Ulf Kristersson är i dag Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och flera förbund har redan meddelat att de vill se honom som partiledare."
 • "Jag har vigt tre års arbete åt ett förbund som jag tycker väldigt mycket om, säger Erik Drottman som inte vet vem som ska ta över i länsledningen."
 • "Fler väljer bort kyrkan till förmån för en borgerlig begravning, enligt siffror från Sveriges begravningsbyråers förbund."
 • "Det förbund i Sverige som tillhör Riksidrottsförbundet och som ställer upp i internationella tävlingar i Riksidrottsförbundets regi är i stället Svenska Danssportförbundet."
 • "Fastighetsanställdas förbund har med hjälp av en delgivningsman skickat en betalningsuppmaning till Berndt Ohlin."
 • "Det handlar om tragedier, säger Christel Niby, ombudsman för Fastighetsanställdas förbund."
 • "Men varken Karlskrona HK eller HIF Karlskrona spelar i dag i anläggningar som motsvarar kraven från respektive förbund."

Ordet förbund har 2 betydelser

 • Inom organisation
 • Inom organisation
organisation
organisation

Vad betyder förbund inom organisation ?

överenskommelse om samverkan mellan stater

Översättningar (inom organisation)

Engelska

Synonymer till förbund (inom organisation)

Möjliga synonymer till förbund (inom organisation)

Relaterat till förbund (inom organisation)

samverkan

relation

förbindelse

sammanslutning

endräkt

hjälp

sammanslagning

hopsamling

löfte

samstämmighet

fredsslut

Ordet förbund inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Engelska

Möjliga synonymer till förbund (inom organisation)

Diskussion om ordet förbund

förbunden

Adjektiv

Översättningar (inom organisation)

Hur används ordet förbunden

 • "Vi var förbundna genom vår kärlek och genom vårt engagemang för forskningen"
 • "Dessa frågor är nära förbundna med varandra"
 • "– Men vi fick ge oss, vi var några län som ville låta utreda frågan mer, men en klar majoritet av förbunden ville annorlunda, säger Tommy Andersson, ordförande i Blekinge fotbollförbund."
 • "I nuläget tittar förbunden på ett gemensamt befäl, en räddningschef i beredskap, som skulle ha kontroll över båda distrikten och fungera som en ” point of contact ”."
 • "Samarbete mellan förbunden"
 • "Däremot ska ingen borgen ges till investeringar som ligger utanför de absoluta krav som kommer från förbunden."
 • "De sportsliga framgångarna för Karlskrona HK och HIF Karlskrona innebär att kommunen nu måste snabbutreda hur dagens arenor ska kunna anpassas till de krav de nationella förbunden ställer på klubbarna."
 • "I en skrivelse till regiondirektören menar förbunden att arbetsgivaren inte skyddar personalen tillräckligt mot covid-19."
 • "Det är LO:s absoluta hållning och något som alla förbunden står bakom, enligt Johansson."
 • "Ösjön är förbunden med Runn via ett sund."
 • "För att nå målet med en liten, men frisk vargstam, kan det bli nödvändigt att flytta vargar inom Sverige, skriver förbunden."
 • "Först när vargstammen kommer upp i 1.000 individer är det ingen risk för inavel och det är alldeles för många vargar anser förbunden."

Ordet förbunden har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom medicin
politik
medicin

Vad betyder förbunden inom politik ?

; som binda för|bundits för

Möjliga synonymer till förbunden (inom politik)

Relaterat till förbunden (inom politik)

beledsagning

relation

förbindelse

plikt

ofrihet

förpliktelse

blindhet

endräkt

tacksamhet

Ordet förbunden inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Diskussion om ordet förbunden

förbinda

förbinder
förband
förbundit
Verb

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till förbinda (inom medicin)

Hur böjs ordet förbinda på svenska?

Presens: förbinder
Preteritum: förband
Supinum: förbundit

Hur används ordet förbinda

 • "På ritningarna som Islamska kulturföreningen lämnat in syns det att fasaden som ska förbinda den 18 meter höga minareten ska vara i grönblå mosaik."
 • "Det handlar om bron som ska förbinda den nya stadsdelen Ljungaviken, med centrala Sölvesborg, längst in i Sölvesborgsviken."
 • "Ordern är från företaget Eni Norway AS och gäller en kraftlänk som ska förbinda en ny gas- och oljeplattform i Barents hav med det norska kraftnätet på land."
 • "Luftfartsverket vill förbinda flygplatsen i Kallinge med en järnvägsstation för öka tillgängligheten och slippa flygbussarna."
 • "Nordstream är en gasledningen som via Östersjön planeras förbinda Ryssland med Europeiska unionen, och som det ser ut nu så kommer den till viss del att passera kusten utanför Blekinge."
 • "Den nya gångtunneln under järnvägen kommer att förbinda centrum med stadsdelarna Öster och Gävlestrand."
 • "Mälardalen är ju en tillväxtmotor och vi behöver förbinda oss ditåt och inte bara mot Uppsala och Stockholm."
 • "Det är en sju kilometer lång väg som ska förbinda den nuvarande fjällvägen med byn Rörbäcksnäs för vidare transport in i Norge."
 • "– De skriver att vi måste förbinda oss att ha avtal med Telia i två år om de ska byta ut den gamla tekniken mot ny."
 • "Man kan inte förbinda kommunen i den omfattningen utan att kommunicera detta, säger Ulf Mattsson."

Ordet förbinda har 2 betydelser

 • Inom sömnad
 • Inom ALLMÄNT
sömnad
ALLMÄNT

Vad betyder förbinda inom sömnad ?

göra det möjligt att förflytta sig mellan olika platser; utgöra en väg mellan; dra kurva (linje) mellan; skapa ett samband mellan

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till förbinda (inom sömnad)

Relaterat till förbinda (inom sömnad)

botemedel

relation

sammanslagning

plikt

förening

hopsamling

täckning

ofrihet

tvång

stängning

beröring

beledsagning

förbättring

återställande

hopsmältning

förbindelsemedel

Ordet förbinda inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Möjliga synonymer till förbinda (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet förbinda