obemärkt

obemärkare

obemärktast

Adjektivobemärkt

Adverb