latent

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till latent

Hur används ordet latent

 • "I dag bär en tredjedel av världens befolkning latent på sjukdomen."
 • "23 sjömän visade sig ha en latent TBC smitta när de återvände från uppdrag i Adenviken 2009 och 2010."
 • "Det ska finnas en nästan latent atmosfär av kränkning som kanske inte tar sig uttryck i några gärningar, men att kvinnan kan känna att hon måste hålla sig väldigt försiktig för att annars kanske det smäller."
 • "– Det kan finnas Signalkräftor som inte har pesten och inte har den latent heller och då kan man klara sig många år."
 • "I dokument som SVT tagit del av konstaterar haverikommission vidare att det kan bero på ” ett tekniskt fel och att samma problem skulle kunna finnas latent i andra anläggningar av samma typ ”."
 • "Hur länge brukar virus ge immunitet ( om man tittar på tidigare liknande virus ) och om man fått viruset kan det ligga latent och blossa upp igen längre fram fastän man varit frisk under en längre tid eller är det fortfarande oklart? / Anna"
 • "Det kan väcka till liv sådant som ligger latent, det kan finnas en underliggande sjukdom som triggas."
 • "Allt handlar ju om rädslan för att kinesiska techbolag innebär en latent bakdörr för kommunistpartiet att spionera eller sabotera genom det som byggts ” made in China ”."
 • "Det har gjort att det mått som arbetsmarknadsdepartementet tidigare hade på ” utanförskapet ” minskat, det vill säga antalet sjuka, förtidspensionerade, arbetslösa, latent arbetssökande och undersysselsatta."
 • "- Om det inte finns en organiserad uppgörelse mellan Miljöpartiet och Alliansen så kommer det att vila ett latent nyvalshot över Sverige under den här mandatperioden, säger K-G Bergstöm som dock pekar på möjliga problem då MP skulle bli näst största parti i ett samarbete och därmed skulle kunna kräva rejält med makt."

Vad betyder latent inom lingvistik ?

inneboende, dold, förborgad, hemlig

Möjliga synonymer till latent

Diskussion om ordet latent

 • - 2009-04-01

  latent [lat'en:t] latent latenta adj. som finns under ytan, dold, slumrande

 • KeeleyDavid - 2009-04-01

  latent [lat'en:t] latent latenta adj. som finns under ytan, dold, slumrande

latent

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet latent

 • "a latent fingerprint"
 • "latent talent"
 • "latent infection"

Ordet latent har 2 betydelser

 • Inom psykologi
 • Inom generell
psykologi
generell

Ordet latent inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till latent (inom psykologi)

Ordet latent inom generell

potentially existing but not presently evident or realized

not presently active

Diskussion om ordet latent