outforskad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet outforskad

  • "Gävle är Norrlands enda medeltida stad, men den perioden i stadens historia är i princip outforskad."
  • "Det medeltida Gävle är till stora delar outforskad mark, men kanske kan man hitta några bitar till pusslet i en arkeologisk utgrävning som just startat i Gävle."
  • "Stora delar av havsbotten är outforskad och med hjälp av modern teknik kan man nu få fram ny information."
  • "Men imorgon, när framtiden ligger outforskad för alla tre, väntar nya tider."
  • "- Det är outforskad mark."
  • "Bottenviken är outforskad"
  • "– Stora delar av naturen under vattenytan är fortfarande outforskad, säger Linnea Bergdahl, marinbiolog på länsstyrelsen och samordnare för den svenska delen av SEAmBOTH-projektet."
  • "Stora delar av naturen under vattenytan outforskad"
  • "I ett särskilt yttrande säger socialdemokraterna att det visserligen inte är aktuellt att bryta uran, men att prospekteringen är viktig att tillåta eftersom stora delar av den sevnska berggrunden är outforskad."
  • "Svensk berggrund outforskad"

Rim på outforskad

Diskussion om ordet outforskad