intetsägande

Adjektiv

Vad betyder intetsägande inom generell ?

som inte innehålla|innehåller någon relevant information

Möjliga synonymer till intetsägande

Diskussion om ordet intetsägande

intetsägande

Adjektiv

Hur används ordet intetsägande

 • "– Den här gården har varit väldigt naken och intetsägande innan om man jämför hur vi har de nu."
 • "Ett intetsägande resultat"
 • "Att dessutom göra det vecka för vecka i början av en pandemi är närmast intetsägande, eftersom situationen förändras kraftigt ju längre smittan pågår."
 • "I värsta fall kan EU-kommissionen dra tillbaka hela förslaget eftersom man tycker att det blir för urvattnat och intetsägande."
 • "I övrigt är åklagarens bevisning intetsägande, säger Kullinger."
 • "– Jag tycker att den typ av nollvision som Trafikverket jobbar med blir väldigt intetsägande om man vill att det ska hända någonting innan man gör en åtgärd, säger hon."
 • "Men så fort Maluma lyckats pressa upp stämningen i taket med just eld och granater och hits som Vente pa ca eller Borro cassette, så dödas festen av olika intetsägande mellanakter."
 • "Idén med blinkningen till Abba är god, men genomförandet alldeles för intetsägande."
 • "Och det är de aktörerna som måste få komma fram så att vi slutar med detta mögliga Tjechoveri och Ibseneri som är så förutsägbart och tråkigt och intetsägande."
 • "Den är medryckande i stunden men intetsägande i snabbresprisen."

Vad betyder intetsägande inom vardagligt ?

som inte innehålla|innehåller någon relevant information

Relaterat till intetsägande

inskränkthet

obegriplighet

oförstånd

tankefel

tråkighet

obekantskap

betydelselöshet

overklighet

oviktighet

oansenlighet

tomrum

oförmåga

Diskussion om ordet intetsägande

intetsägande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet intetsägande

 • "– Den här gården har varit väldigt naken och intetsägande innan om man jämför hur vi har de nu."
 • "Ett intetsägande resultat"
 • "Att dessutom göra det vecka för vecka i början av en pandemi är närmast intetsägande, eftersom situationen förändras kraftigt ju längre smittan pågår."
 • "I värsta fall kan EU-kommissionen dra tillbaka hela förslaget eftersom man tycker att det blir för urvattnat och intetsägande."
 • "I övrigt är åklagarens bevisning intetsägande, säger Kullinger."
 • "– Jag tycker att den typ av nollvision som Trafikverket jobbar med blir väldigt intetsägande om man vill att det ska hända någonting innan man gör en åtgärd, säger hon."
 • "Men så fort Maluma lyckats pressa upp stämningen i taket med just eld och granater och hits som Vente pa ca eller Borro cassette, så dödas festen av olika intetsägande mellanakter."
 • "Idén med blinkningen till Abba är god, men genomförandet alldeles för intetsägande."
 • "Och det är de aktörerna som måste få komma fram så att vi slutar med detta mögliga Tjechoveri och Ibseneri som är så förutsägbart och tråkigt och intetsägande."
 • "Den är medryckande i stunden men intetsägande i snabbresprisen."

Vad betyder intetsägande inom generell ?

som inte innehålla|innehåller någon relevant information

Diskussion om ordet intetsägande