inadekvat

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet inadekvat

  • "För den som lever med Parkinsons sjukdom kan inadekvat behandling innebära många förlorade år och ge en klart sämre livskvalitet."
  • "För den som lever med Parkinsons sjukdom kan inadekvat behandling innebära många förlorade år och ge en klart sämre livskvalitet."
  • "Sahlgrenska har anmält händelsen enligt Lex Maria och skriver att ” inadekvat vårdnivå, möjliga brister i informationsöverföring och fortlöpande kontroller samt fördröjning av transport kan vara bidragande orsaker till det tragiska förloppet ”."
  • "– För den som lever med Parkinsons sjukdom kan inadekvat behandling innebära många förlorade år och ge en klart sämre livskvalitet."

Rim på inadekvat

Vad betyder inadekvat inom psykologi ?

inte fullt motsvarig

Diskussion om ordet inadekvat

  • - 2009-10-08

    Det border vara inadequate