fragmentarisk

Adjektiv

Hur används ordet fragmentarisk

  • "Jag fick bara väldigt fragmentarisk sammanfattning om att det fanns positiva och negativa omdömen."
  • "Här är dramaturgin i sig själv så fragmentarisk att den passar att göras ” modernt ”."
  • "Hittills har informationen om vad som hände för över ett dygn sedan varit fragmentarisk från Ship to Gaza och huvudsakligen från israelisk militär."
  • "Socialstyrelsen skriver att handläggningen av ärendet hittills har varit ” oacceptabelt fragmentarisk ” även om ingen i personalen har gjort några fel och även om pojkens tillstånd inte förvärrats av det."
  • "Vi kan se att vi kommer att få fram information 130.000 år tillbaka, även om den ännu så länge är fragmentarisk."
  • "Tingsrätten konstaterar att flickans berättelse varit både fragmentarisk och ostrukturerad."
  • "Nu har vi en fragmentarisk utbyggnad med vita fläckar och för att lösa det måste vi ha ett ovanifrån perspektiv."
  • "Det forskarna kunde se var att ju starkare känsla av ensamhet, desto mer fragmentarisk, splittrad sömn."

Vad betyder fragmentarisk inom generell ?

ofullständig, avbruten

Möjliga synonymer till fragmentarisk

Relaterat till fragmentarisk

avbrott

oregelbundenhet

splittring

del

spridning

fördelning

ofullkomlighet

ofullständighet

Diskussion om ordet fragmentarisk