obetydlig

obetydligare
obetydligast
Adjektiv

Hur böjs ordet obetydlig på svenska?

Komparativ: obetydligare
Superlativ: obetydligast

Hur används ordet obetydlig

 • "Den nuvarande centerledaren är hämtad ur en falang, som utgör en obetydlig minoritet av partiets väljare och sympatisörer."
 • "Den nuvarande centerledaren är hämtad ur en falang, som utgör en obetydlig minoritet av partiets väljare och sympatisörer."
 • "Den nuvarande centerledaren är hämtad ur en falang, som utgör en obetydlig minoritet av partiets väljare och sympatisörer."
 • "Geely Automotive är i jämförelse en högst obetydlig liten bilutvecklare från Kina som inte har mycket – eller faktiskt inget alls – att erbjuda kvalitetsmärket Volvo."
 • "Geely Automotive är i jämförelse en högst obetydlig liten bilutvecklare från Kina som inte har mycket – eller faktiskt inget alls – att erbjuda kvalitetsmärket Volvo."
 • "Obamas beslut att hemlighålla det mesta och bara offentliggöra en obetydlig del av material som säkerhetsklassats har lett till kritik från främst liberalt håll."
 • "Obamas beslut att hemlighålla det mesta och bara offentliggöra en obetydlig del av material som säkerhetsklassats har lett till kritik från främst liberalt håll."
 • "Obamas beslut att hemlighålla det mesta och bara offentliggöra en obetydlig del av material som säkerhetsklassats har lett till kritik från främst liberalt håll."
 • "När barnhjälporganisationen Majblomman gjorde en undersökning av vad föräldrar ansåg var en ” obetydlig summa ” att betala för sina barn i skolan, visade det sig att var tredje föräldrar drog gränsen vid 20 kronor."
 • "När barnhjälporganisationen Majblomman gjorde en undersökning av vad föräldrar ansåg var en ” obetydlig summa ” att betala för sina barn i skolan, visade det sig att var tredje föräldrar drog gränsen vid 20 kronor."
 • "När barnhjälporganisationen Majblomman gjorde en undersökning av vad föräldrar ansåg var en ” obetydlig summa ” att betala för sina barn i skolan, visade det sig att var tredje föräldrar drog gränsen vid 20 kronor."
 • "Ytterligare en tredjedel tyckte att smärtgränsen för vad som var en obetydlig summa gick vid 50 kronor."
 • "Ytterligare en tredjedel tyckte att smärtgränsen för vad som var en obetydlig summa gick vid 50 kronor."
 • "Lagen om kassaregister gäller inte verksamhet med kontantförsäljning ( och kort räknas som kontanter ) av obetydlig omfattning."
 • "Ytterligare en tredjedel tyckte att smärtgränsen för vad som var en obetydlig summa gick vid 50 kronor."
 • "Lagen om kassaregister gäller inte verksamhet med kontantförsäljning ( och kort räknas som kontanter ) av obetydlig omfattning."
 • "Lagen om kassaregister gäller inte verksamhet med kontantförsäljning ( och kort räknas som kontanter ) av obetydlig omfattning."
 • "Skillnaden mellan ” svensk ” och ” svensk medborgare ” kan synas obetydlig men är avgörande i just denna uppläsning."
 • "Skillnaden mellan ” svensk ” och ” svensk medborgare ” kan synas obetydlig men är avgörande i just denna uppläsning."
 • "Skillnaden mellan ” svensk ” och ” svensk medborgare ” kan synas obetydlig men är avgörande i just denna uppläsning."
 • "Jag är bara en obetydlig väljare."
 • "Jag är bara en obetydlig väljare."
 • "År 1926 tog den 32-årige Harry Hjörne över en obetydlig tidning som trycktes i drygt 20 000 exemplar."
 • "Jag är bara en obetydlig väljare."
 • "En icke obetydlig del av ansvaret ligger där på partiledaren Annie Lööf, som utsåg Per Ankersjö från Stureplanscentern till ordförande i programgruppen och inte heller förmådde att slå till bromsen i tid när programarbetet löpte iväg på det sätt som skedde."
 • "År 1926 tog den 32-årige Harry Hjörne över en obetydlig tidning som trycktes i drygt 20 000 exemplar."
 • "År 1926 tog den 32-årige Harry Hjörne över en obetydlig tidning som trycktes i drygt 20 000 exemplar."
 • "En icke obetydlig del av ansvaret ligger där på partiledaren Annie Lööf, som utsåg Per Ankersjö från Stureplanscentern till ordförande i programgruppen och inte heller förmådde att slå till bromsen i tid när programarbetet löpte iväg på det sätt som skedde."
 • "En icke obetydlig del av ansvaret ligger där på partiledaren Annie Lööf, som utsåg Per Ankersjö från Stureplanscentern till ordförande i programgruppen och inte heller förmådde att slå till bromsen i tid när programarbetet löpte iväg på det sätt som skedde."
 • "– Man har fastställt att man bör betala betala ut för ersättning för kränkning som är mindre allvarlig men inte helt obetydlig, och rekommenderar då ett schablonbelopp på 3000 kronor, säger Monica Magnusson."
 • "Ur naturvårdssynpunkt kommer vattenkraftverket att byggas i ett känsligt område men Miljödomstolen anser att kraftverket kommer att få en ” obetydlig miljöpåverken. ”"
 • "Älven är skyddad enligt lag, det får inte byggas några kraftverk där – om det inte handlar om obetydlig påverkan på miljön."
 • "Remissinstanserna menar att Fortums planer innebär mer än en obetydlig miljöpåverkan och vill att ansökan ska avslås."
 • "Enligt den får bara obetydlig påverkan ske i detta område."
 • "Frågan för Miljödomstolens ledamöter att ta ställning till är om en om- och nybyggnad av kraftverket i Edeforsen ger en obetydlig påverkan eller inte."
 • "I slutet av september meddelade domstolen att Fortums planer på en utbyggnad av kraftverket skulle påverka miljön så mycket att det överstiger begreppet ” obetydlig miljöpåverkan ”."
 • "Kommissionen konstaterar också att skrivfjädrar och stötdämpare inte uppfyllde gällande krav och hjulen var nysvarvade och att det hade en mindre, men inte obetydlig inverkan."
 • "Men kraftverket ligger vid ett Natura 2000-område och enligt dagens miljölagstiftning får endast obetydlig miljöpåverkan ske."
 • "Domstolen anser att inte bara byggandet men också den färdiga dammen kommer att påverka miljön så mycket att det överstiger begreppet ” obetydlig miljöpåverkan ”."

Rim på obetydlig

Vad betyder obetydlig inom telefoni ?

inte viktig, försumbar, nästan noll

Relaterat till obetydlig

enkelhet

uttryckslöshet

svaghet

ringaktning

underklass

betydelselöshet

oviktighet

oansenlighet

underlägsenhet

litenhet

otillräcklighet

lätthet

oförmåga

litenhet

Diskussion om ordet obetydlig

 • Thomas Hjelm - 2009-09-15

  Addera "minor" för t ex mindre ändring.