bagatellartad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till bagatellartad

Hur används ordet bagatellartad

  • "Han var inte känd av polisen sedan tidigare förutom ” en bagatellartad förseelse en tid tillbaka ” enligt en poliskälla."
  • "Dessutom är utvärderingarna sparsamma och många projekt är av rent bagatellartad karaktär."
  • "- Det här är ingen bagatellartad händelse och därför vill vi att åklagare utreder om företaget brutit mot kärntekniklagen."
  • "Andra tycker saken är bagatellartad."
  • "En bagatellartad kränkning kan räcka för att en ung kriminell ska börja skjuta för att döda."
  • "Tingsrätten konstaterar att ” gärningen begåtts utom tjänsten och framstår som påtagligt bagatellartad ”."
  • "- Krocken var bagatellartad, men hon föll illa och slog i huvudet i rännstenskanten, säger Per-Erik Eriksson, vakthavande befäl vid polisen i Uppsala län, till TT."
  • "– Jag måste ha gjort bedömningen att den skadan som fanns var mycket bagatellartad och då spelar det ju inte så stor roll, säger Håkan Roswall."
  • "Men Justitiekanslern menar att det är frågan om ” tämligen bagatellartad brottslighet ”, även om nedskräpningen ibland kan vara relativt omfattande."
  • "Dels är misstanken om brott är inte bagatellartad, dels har alla fakta inte tagits fram i ärendet, anser överåklagaren."

Diskussion om ordet bagatellartad