försvinna

[fœrˈsvɪ.na]
försvinner
försvann
försvunnit
Verb

Hur uttalas ordet försvinna?

[fœrˈsvɪ.na]

Hur böjs ordet försvinna på svenska?

Presens: försvinner
Preteritum: försvann
Supinum: försvunnit

Hur används ordet försvinna

 • "Något leder till en tanke som blir en känsla eller en bild som liksom biter sig fast och vägrar försvinna."

Ordet försvinna har 7 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom litteratur
 • Inom skogsbruk
 • Inom vardagligt
 • Inom färg
 • Inom militärväsen
vardagligt
generell
litteratur
skogsbruk
vardagligt
färg
militärväsen

Vad betyder försvinna inom vardagligt ?

upphöra att ha en känd position; upphöra att (direkt) kunna hittas

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Relaterat till försvinna (inom vardagligt)

slapphet

döljande

hastighet

avgång

frånvaro

utträde

Ordet försvinna inom generell

gömma sig i jorden, som en jagad räv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till försvinna (inom generell)

Uttryck till försvinna (inom generell)

Ord i uttryck för försvinna (inom generell)

försvinna är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till försvinna (inom generell)

Möjliga synonymer till försvinna (inom generell)

Relaterat till försvinna (inom generell)

spridning

glömska

uppehåll

overklighet

nedgång

hopplöshet

tomrum

litenhet

kortvarighet

forntid

sammandragning

Ordet försvinna inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Synonymer till försvinna (inom litteratur)

Möjliga synonymer till försvinna (inom litteratur)

Ordet försvinna inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till försvinna (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till försvinna (inom skogsbruk)

Ordet försvinna inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • bail  [ vardagligt ]

Synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till försvinna (inom vardagligt)

Ordet försvinna inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till försvinna (inom färg)

Möjliga synonymer till försvinna (inom färg)

Ordet försvinna inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till försvinna (inom militärväsen)

Diskussion om ordet försvinna

försvinnande

Adverb

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till försvinnande

Diskussion om ordet försvinnande

försvinnande

Adjektiv

Hur används ordet försvinnande

 • "– Men bedömning är att chansen är försvinnande liten därför att Försäkringskassan har tillämpat lagens bokstav."
 • "Det jag kan säga är att vi är intresserade av alla information och alla iakttagelser som kan kopplas till Lelles försvinnande den här kvällen."
 • "– Nu är Lelles försvinnande aktuellt igen sedan polisens cold case-enhet öppnat ärendet och Lelles fyra syskon utlyst en belöning."
 • "Hittills i år har 63 inbrott i villor och andra bostäder anmälts i Blekinge, men chansen att gärningsmännen ska kunna identifieras och åtalas är försvinnande liten."
 • "Ärendet är fortsatt rubricerat som försvinnande alternativt mord, men Bo Lundqvist vill i nuläget inte avslöja om det inkommit nya uppgifter som den här gången kan leda polisen på rätt spår."
 • "Ärendet kring Hildebrands försvinnande"
 • "Det var när polisens grupp för kalla fall återupptog utredningen om turnéledarens försvinnande som hoppet föddes hos de fyra syskonen."
 • "Gruppen för kalla fall på den regionala utredningsenheten i polisregion Syd kommer nu att återuppta förundersökningen gällande hans försvinnande."
 • "Försvinnandet rubricerades snabbt om till att röra sig om ofrivilligt försvinnande alternativt mord."
 • "– Från vår sida är ärendet inte längre att betrakta som ett försvinnande."

Diskussion om ordet försvinnande

försvinnande

försvinnandet
försvinnanden
försvinnandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet försvinnande på svenska?

Obestämd singular: försvinnande
Bestämd singular: försvinnandet
Obestämd plural: försvinnanden
Bestämd plural: försvinnandena

Hur används ordet försvinnande

 • "– Men bedömning är att chansen är försvinnande liten därför att Försäkringskassan har tillämpat lagens bokstav."
 • "Det jag kan säga är att vi är intresserade av alla information och alla iakttagelser som kan kopplas till Lelles försvinnande den här kvällen."
 • "– Nu är Lelles försvinnande aktuellt igen sedan polisens cold case-enhet öppnat ärendet och Lelles fyra syskon utlyst en belöning."
 • "Hittills i år har 63 inbrott i villor och andra bostäder anmälts i Blekinge, men chansen att gärningsmännen ska kunna identifieras och åtalas är försvinnande liten."
 • "Ärendet är fortsatt rubricerat som försvinnande alternativt mord, men Bo Lundqvist vill i nuläget inte avslöja om det inkommit nya uppgifter som den här gången kan leda polisen på rätt spår."
 • "Ärendet kring Hildebrands försvinnande"
 • "Det var när polisens grupp för kalla fall återupptog utredningen om turnéledarens försvinnande som hoppet föddes hos de fyra syskonen."
 • "Gruppen för kalla fall på den regionala utredningsenheten i polisregion Syd kommer nu att återuppta förundersökningen gällande hans försvinnande."
 • "Försvinnandet rubricerades snabbt om till att röra sig om ofrivilligt försvinnande alternativt mord."
 • "– Från vår sida är ärendet inte längre att betrakta som ett försvinnande."

Diskussion om ordet försvinnande