åldras

[ˈɔldrˌas]
åldras
åldrades
åldrats
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till åldras

Hur uttalas ordet åldras?

[ˈɔldrˌas]

Hur böjs ordet åldras på svenska?

Presens: åldras
Preteritum: åldrades
Supinum: åldrats

Hur används ordet åldras

 • "Ett hundratal unga ekar i Blekinge har avsiktligt skadats för att åldras."
 • "Nästa vecka inleds ett internationellt försök i Blekinge för att utvärdera effekterna av att skada ekar på fem olika sätt för att få unga ekar att ” åldras snabbare ”."
 • "Keshvar åldras utan att någon förstår henne"
 • "Briggen Gerda åldras i förtid och är delvis ett fuskbygge."
 • "Det kan bli ett problem i sig själv, i och med att man åldras, förutsättningarna och omgivningen förändras, och man riskerar att hamna i en gammal förvaltningsrisk som inte passar, konstaterar han."
 • "Påstående : De åldras fort och fungerar dåligt i kyla"
 • "Och vi åldras väldigt olika, säger Curt Morén."
 • "– Om proggen har lärt oss något är det väl att pekpinnar åldras dåligt, men jag tror det är svårt att tolka boken som något annat än att vi bör fundera över våra mellanmänskliga relationer."
 • "– Om proggen har lärt oss något är det väl att pekpinnar åldras dåligt, men jag tror det är svårt att tolka boken som något annat än att vi bör fundera över våra mellanmänskliga relationer."
 • "– Vi vill att det ska finnas moderna äldreboenden och moderna trygghetsboenden så att det blir lättare att åldras i hela kommunen, svarade Henrik Oretorp ( C )."
 • "Ett hundratal unga ekar i Blekinge har avsiktligt skadats för att åldras."
 • "Nästa vecka inleds ett internationellt försök i Blekinge för att utvärdera effekterna av att skada ekar på fem olika sätt för att få unga ekar att ” åldras snabbare ”."
 • "Keshvar åldras utan att någon förstår henne"
 • "Briggen Gerda åldras i förtid och är delvis ett fuskbygge."
 • "Det kan bli ett problem i sig själv, i och med att man åldras, förutsättningarna och omgivningen förändras, och man riskerar att hamna i en gammal förvaltningsrisk som inte passar, konstaterar han."
 • "Påstående : De åldras fort och fungerar dåligt i kyla"
 • "Och vi åldras väldigt olika, säger Curt Morén."
 • "– Om proggen har lärt oss något är det väl att pekpinnar åldras dåligt, men jag tror det är svårt att tolka boken som något annat än att vi bör fundera över våra mellanmänskliga relationer."
 • "– Om proggen har lärt oss något är det väl att pekpinnar åldras dåligt, men jag tror det är svårt att tolka boken som något annat än att vi bör fundera över våra mellanmänskliga relationer."
 • "– Vi vill att det ska finnas moderna äldreboenden och moderna trygghetsboenden så att det blir lättare att åldras i hela kommunen, svarade Henrik Oretorp ( C )."

Diskussion om ordet åldras

åldra

åldrar
åldrade
åldrat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet åldra på svenska?

Presens: åldrar
Preteritum: åldrade
Supinum: åldrat

Hur används ordet åldra

 • "Att åldra ekar genom att medvetet skada dem är något man har testat på andra ställen."
 • "– De har lyckats åldra filmen med sin publik så att de barn som älskade Frost när den kom kommer även tycka att den här filmen är häftig och mäktig, säger Annika Herlitz."
 • "Hon gör rösten till Elsa i Frost : ” De har lyckats åldra filmen med publiken ”"

Möjliga synonymer till åldra

Diskussion om ordet åldra