trilla av pinn

Verb [-]

Översättningar

Synonymer till trilla av pinn

Diskussion om ordet trilla av pinn

  • - 2011-12-26

    Motsvarande övers på engelska: kick the bucket. Die är ju inte direkt en översättning utan mer en förklaring.