upphöra

upphör
upphörde
upphört
Verb

Synonymer till upphöra

Hur böjs ordet upphöra på svenska?

Presens: upphör
Preteritum: upphörde
Supinum: upphört

Hur används ordet upphöra

  • "Det är helt otroligt att det inte kan upphöra."
  • "Men fältgruppen kommer inte att upphöra helt och hållet, utan förändringen gör att arbetet på helgerna kan komma att dras ner."
  • "– I och med att datalagringsbestämmelserna numera inte får tillämpas, efter domen i EU-domstolen, är det vår skyldighet enligt lagen om elektronisk kommunikation att upphöra med datalagringen och radera data, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige, en av operatörerna som nu slutat lagra trafikdata."
  • "Om markägaren och Karlshamns kommun inte kommer överens kan det kommunala ansvaret för badplatsen upphöra."
  • "Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet, skriver FI."
  • "– Trots allt så är det egentligen ungdomar och barn på skolorna som vi vill påverka, att upphöra med sin rökning eller inte börja alls."
  • "Måste upphöra"
  • "När dessa fordon nu behöver besiktas hoppas vi att den situationen ska upphöra, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen."
  • "Det är enligt DI i strid med personuppgiftslagen och DI förelägger nu BTH att upphöra att behandla känsliga personuppgifter som högskolan hittills gjort."
  • "DI förelägger nu högskolan att upphöra med att behandla känsliga personuppgifter på det sätt som gjorts."

Vad betyder upphöra inom vardagligt ?

inte längre vara, inte längre existera

Relaterat till upphöra

upphörande

uppehåll

slut

avvänjning

omogenhet

avbrott

overksamhet

sysslolöshet

tomrum

föränderlighet

Diskussion om ordet upphöra