negligera

[-sjera]
negligerar
negligerade
negligerat
Verb

Översättningar

Synonymer till negligera

Hur uttalas ordet negligera?

[-sjera]

Hur böjs ordet negligera på svenska?

Presens: negligerar
Preteritum: negligerade
Supinum: negligerat

Hur används ordet negligera

 • "Att negligera den opinionen hade riskerat att ytterligare skada politikernas redan sargade förtroende."
 • "Välmående förortskommuner utan större bostadsbrist skall inte kunna negligera de storstadsproblem de är en del av."
 • "Vi kan inte titta på och låta polis och åklagare negligera kvinnors rop på hjälp."
 • "Farhågorna för att bullret kan påverka närboendes hälsa går inte längre att negligera."
 • "Vilket är någonting som alldeles för många försöker negligera."
 • "– Man får inte negligera att det faktiskt skulle kunna hända men man ska inte vara rädd för det, säger Christer Engström."
 • "– Det går inte att negligera och bortförklara så här anmärkningsvärda uppgifter, sade han till TT."
 • "- Jag tror inte att det är tusentals, men det är alltför många för att vi ska tillåta oss att negligera problemet."
 • "Men å andra sidan, där och då, när man har de enorma utmaningar man har, att negligera många forskares ambitioner, det hade kanske … visat sig vara fel."
 • "Och den aspekten måste man ju också ta med, den kan man ju inte helt negligera, säger Anders Tegnell."
 • "– Man får inte negligera att det faktiskt skulle kunna hända men man ska inte vara rädd för det, säger Christer Engström."
 • "– Det går inte att negligera och bortförklara så här anmärkningsvärda uppgifter, sade han till TT."
 • "- Jag tror inte att det är tusentals, men det är alltför många för att vi ska tillåta oss att negligera problemet."
 • "Men å andra sidan, där och då, när man har de enorma utmaningar man har, att negligera många forskares ambitioner, det hade kanske … visat sig vara fel."
 • "Och den aspekten måste man ju också ta med, den kan man ju inte helt negligera, säger Anders Tegnell."
 • "– Det är säkert så att problemen ökar i vissa grupper, vilket man inte ska negligera, men det är ändå viktigt att veta att det är fler som minskar sin konsumtion än som ökar den, säger Anna Raninen."
 • "– Den risken kan man ju inte negligera."
 • "– Kontentan av detta är att det blir svårare och svårare för deras politiska adel häruppe i Stockholm och deras riksdagsgrupper att fortsätta att negligera väljarna på det här sättet, säger partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt."
 • "Smittskyddsläkaren Annika Ersson är orolig för att människor i högre utsträckning än annars är benägna att negligera symtom när de är på semester."
 • "– Jag har en farhåga om att när man är på semester så är man mer benägen att negligera sina symtom och kanske är ute och gör det som man hade tänkt göra i alla fall."

Diskussion om ordet negligera