undervärdera

undervärderar

undervärderade

undervärderat

undervärdera

Verb