igga

Verb [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till igga

Vad betyder igga inom slang ?

ignorera

Möjliga synonymer till igga

Diskussion om ordet igga

igga

Substantiv [-]

Hur används ordet igga

  • "Was up igga, brother from india?"
  • "Whaz up my igga, how are things goin in Ireland?"

Ordet igga har 2 betydelser

  • Inom slang, regionalt språk
  • Inom nedsättande, slang
slang, regionalt språk
nedsättande, slang

Vad betyder igga inom slang, regionalt språk ?

'igga' is addressed to the indians (who were inslaved by the white, british rule in india); originated from the word 'nigga'

Ordet igga inom nedsättande, slang

an igga is a person that is from Ireland but his color is black

Diskussion om ordet igga