pass

passes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pass

 • "the coach sent in a passing play on third and long"
 • "the pass was fumbled"
 • "his future depended on his passing that test"
 • "he got a pass in introductory chemistry"
 • "he had a pass for three days"
 • "we got through the pass before it started to snow"
 • "the pass to visit had a strict time limit"
 • "the media representatives had special passes"
 • "the plane turned to make a second pass"
 • "it was not possible to complete the computation in a single pass"
 • "he had to show his pass in order to get out"
 • "the start got passes for his family"

Ordet pass har 11 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom sport
 • Inom militärväsen
 • Inom geografi
 • Inom tennis
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom musik
 • Inom tennis
 • Inom gruvdrift
ekonomi
sport
militärväsen
geografi
tennis
medicin
generell
ålderdomlig
musik
tennis
gruvdrift

Ordet pass inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till pass (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till pass (inom ekonomi)

Ordet pass inom sport

a football play that involves one player throwing the ball to a teammate (sports) the act of throwing the ball to another member of your team

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till pass (inom sport)

Möjliga synonymer till pass (inom sport)

Ordet pass inom militärväsen

(military) a written leave of absence

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet pass inom geografi

the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks

Översättningar (inom geografi)

Svenska

Synonymer till pass (inom geografi)

Möjliga synonymer till pass (inom geografi)

Ordet pass inom tennis

any authorization to pass or go somewhere

Översättningar (inom tennis)

Synonymer till pass (inom tennis)

Möjliga synonymer till pass (inom tennis)

Ordet pass inom medicin

a document indicating permission to do something without restrictions

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till pass (inom medicin)

Möjliga synonymer till pass (inom medicin)

Ordet pass inom generell

a flight or run by an aircraft over a target

a permit to enter or leave a military installation

a complementary (free) ticket

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till pass (inom generell)

Möjliga synonymer till pass (inom generell)

Möjliga synonymer till pass (inom generell)

Ordet pass inom ålderdomlig

a bad or difficult situation or state of affairs

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till pass (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till pass (inom ålderdomlig)

Ordet pass inom musik

one complete cycle of operations (as by a computer)

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till pass (inom musik)

Ordet pass inom tennis

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Synonymer till pass (inom tennis)

Möjliga synonymer till pass (inom tennis)

Ordet pass inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till pass (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till pass (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet pass

pass

Adjektiv

Diskussion om ordet pass

pass

pass
passed
passed
Verb

Hur används ordet pass

 • "We passed the point where the police car had parked"
 • "A black limousine passed by when she looked out the window"
 • "The sports car passed all the trucks"
 • "The teacher passed the student although we was weak"
 • "Our house passed under his official control"
 • "Smith passed"
 • "The pain passed of"

Ordet pass har 16 betydelser

 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom politik
 • Inom juridik
 • Inom häst
 • Inom vardagligt
 • Inom sjöfart
 • Inom litteratur
 • Inom teknik
 • Inom bilar
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom slang
 • Inom barn
 • Inom ekonomi
 • Inom hygien
 • Inom medicin
generell
botanik
politik
juridik
häst
vardagligt
sjöfart
litteratur
teknik
bilar
ALLMÄNT
slang
barn
ekonomi
hygien
medicin

Vad betyder pass inom generell, generell, generell, generell ?

accept or judge as acceptable

transfer to another; of rights or property

throw (a ball) to another player

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet pass inom botanik

go across or through

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till pass (inom botanik)

Möjliga synonymer till pass (inom botanik)

Ordet pass inom politik

He passed his professor in the hall

Översättningar (inom politik)

Synonymer till pass (inom politik)

Möjliga synonymer till pass (inom politik)

Ordet pass inom juridik

The bill passed unanimously

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till pass (inom juridik)

Möjliga synonymer till pass (inom juridik)

Ordet pass inom häst

Översättningar (inom häst)

Synonymer till pass (inom häst)

Möjliga synonymer till pass (inom häst)

Ordet pass inom vardagligt

place into the hands or custody of

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pass (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pass (inom vardagligt)

Ordet pass inom sjöfart

travel past, as of a vehicle

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till pass (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till pass (inom sjöfart)

Ordet pass inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till pass (inom litteratur)

Möjliga synonymer till pass (inom litteratur)

Ordet pass inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till pass (inom teknik)

Möjliga synonymer till pass (inom teknik)

Ordet pass inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Synonymer till pass (inom bilar)

Möjliga synonymer till pass (inom bilar)

Ordet pass inom ALLMÄNT

pass a test or a screening, for example

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till pass (inom ALLMÄNT)

Ordet pass inom slang

allow to go without comment or censure: the insult passed as if unnoticed

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till pass (inom slang)

Ordet pass inom barn

Synonymer till pass (inom barn)

Möjliga synonymer till pass (inom barn)

Ordet pass inom ekonomi

cause to pass: She passed around the plates

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till pass (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till pass (inom ekonomi)

Ordet pass inom hygien

Översättningar (inom hygien)

Synonymer till pass (inom hygien)

Möjliga synonymer till pass (inom hygien)

Ordet pass inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till pass (inom medicin)

Möjliga synonymer till pass (inom medicin)

Diskussion om ordet pass

Pass

Vanliga uttryck

Översättningar (inom medicin)

Svenska
 • G  [ utbildning, sverigespecifikt ]

Diskussion om ordet Pass

pass

passet
pass
passen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet pass på svenska?

Obestämd singular: pass
Bestämd singular: passet
Obestämd plural: pass
Bestämd plural: passen

Hur används ordet pass

 • "– Det är väldigt lyckosamt det vi gjort och det är ytterst få projekt där det är så pass många som får jobb, säger Nils Ingmar Thorell ( L ), ordförande i kommunfullmäktige i Ronneby."
 • "Dessutom hade mannen så pass hög alkoholkoncentration i blodet att han också misstänks för grovt rattfylleri."
 • "Även om felet kunde åtgärdas tar det tid att få igång systemen så pass mycket igen att det åter går att ta emot badgäster."
 • "6 personer bedömdes så pass berusade att de inte förmodades kunna ta hand om sig själva."
 • "Numera används inte grundvattentäkten där men länsstyrelsen vill nu ta reda på hur pass förorenat och hur stort området är för att utreda eventuellt bildande av ett nytt miljöriskområde."
 • "Det har flugit iväg så pass mycket att vägen har fått stängas av ett tag, säger Melissa Millbourn, räddningschef i västra Blekinge."
 • "Samtidigt är folk väldigt rädda för att förlora sin bostad eftersom de vet att det är så pass svårt att hitta en ny, säger P-G Nyström."
 • "Det kan bli så pass jämnt, men det brukar vara avgjort mellan klocka elva och ett på kvällen, amerikansk östkusttid."
 • "– Jag hoppas att den är så pass inspirerande och enkel att följa så att vi på sikt kan få ett hålbart län, land och omvärld, säger Louise Lindén."
 • "I och med att antalet fall är så pass få är det även svårt att teckna en profil av de barn som begår brotten, enligt Rying."

Ordet pass har 5 betydelser

 • Inom geografi
 • Inom geografi
 • Inom spel
 • Inom sport
 • Inom jakt
geografi
geografi
spel
sport
jakt

Vad betyder pass inom geografi ?

identitetshandling (dokument) som erkänner innehavaren som medborgare; används även som legitimationshandling vid gränskontroller

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till pass (inom geografi)

Möjliga synonymer till pass (inom geografi)

Relaterat till pass (inom geografi)

beteckning

bemyndigande

tillåtelse

genomgång

behörighet

Ordet pass inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Engelska

Synonymer till pass (inom geografi)

Möjliga synonymer till pass (inom geografi)

Relaterat till pass (inom geografi)

svårighet

omplacering

mellanrum

Ordet pass inom spel

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till pass (inom spel)

Relaterat till pass (inom spel)

förlustelse

Ordet pass inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till pass (inom sport)

Möjliga synonymer till pass (inom sport)

Relaterat till pass (inom sport)

raskhet

Ordet pass inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Engelska

Synonymer till pass (inom jakt)

Möjliga synonymer till pass (inom jakt)

Relaterat till pass (inom jakt)

byte

Diskussion om ordet pass

 • - 2018-07-14

  lyckas

pass

Okänd ordklass

Hur används ordet pass

 • "– Det är väldigt lyckosamt det vi gjort och det är ytterst få projekt där det är så pass många som får jobb, säger Nils Ingmar Thorell ( L ), ordförande i kommunfullmäktige i Ronneby."
 • "Dessutom hade mannen så pass hög alkoholkoncentration i blodet att han också misstänks för grovt rattfylleri."
 • "Även om felet kunde åtgärdas tar det tid att få igång systemen så pass mycket igen att det åter går att ta emot badgäster."
 • "6 personer bedömdes så pass berusade att de inte förmodades kunna ta hand om sig själva."
 • "Numera används inte grundvattentäkten där men länsstyrelsen vill nu ta reda på hur pass förorenat och hur stort området är för att utreda eventuellt bildande av ett nytt miljöriskområde."
 • "Det har flugit iväg så pass mycket att vägen har fått stängas av ett tag, säger Melissa Millbourn, räddningschef i västra Blekinge."
 • "Samtidigt är folk väldigt rädda för att förlora sin bostad eftersom de vet att det är så pass svårt att hitta en ny, säger P-G Nyström."
 • "Det kan bli så pass jämnt, men det brukar vara avgjort mellan klocka elva och ett på kvällen, amerikansk östkusttid."
 • "– Jag hoppas att den är så pass inspirerande och enkel att följa så att vi på sikt kan få ett hålbart län, land och omvärld, säger Louise Lindén."
 • "I och med att antalet fall är så pass få är det även svårt att teckna en profil av de barn som begår brotten, enligt Rying."

Vad betyder pass inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
identitetshandling (dokument) som erkänner innehavaren som medborgare; används även som legitimationshandling vid gränskontroller

Diskussion om ordet pass