fade

fades
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fade

Ordet fade har 3 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom bilar
  • Inom generell
kemi
bilar
generell

Ordet fade inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska
  • toning  [ kemi, fotografi ]

Möjliga synonymer till fade (inom kemi)

Ordet fade inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Svenska

Ordet fade inom generell

gradually ceasing to be visible

Synonymer till fade (inom generell)

Diskussion om ordet fade

fade

fade
faded
faded
Verb

Synonymer till fade (inom generell)

Hur används ordet fade

  • "The scene begins to fade"
  • "Her bloom was fading"

Ordet fade har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom teknik
sjöfart
generell
sport
teknik

Vad betyder fade inom sjöfart ?

become less clearly visible or distinguishable

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till fade (inom sjöfart)

Ordet fade inom generell

lose freshness, vigor, or vitality

Ordet fade inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fade (inom sport)

Möjliga synonymer till fade (inom sport)

Ordet fade inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till fade (inom teknik)

Möjliga synonymer till fade (inom teknik)

Diskussion om ordet fade